Zgloszenia


Reprezentacje gromad, drużyn, klubów, kręgów oraz hufców, które chcą wziąć udział w XII Mistrzostwach Pływackich Chorągwi Śląskiej ZHP przesyłają swoje zgłoszenia do dnia 9.02.2020r.  poprzez elektroniczne zgłoszenie (formularz będzie aktywny od 9.01.2020r. godz.0:00 do 9.02.2020r. do godz. 23:59)UWAGA! 
- Zgłaszane są reprezentacje hufcowe. Nie ma możliwości na zgłoszenia indywidualne (zasada nie dotyczy hufców, które zgłaszają tylko jedną osobę). 
- Wersję drukowaną (listy zgłoszeniowej) z pieczątką i podpisem komendanta, przywozimy bezpośrednio na zawody i składamy w biurze mistrzostw. Prosimy wypełniać zgłoszenie zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu. W zgłoszeniu potrzebne dane dziecka, to jedynie imię i nazwisko! 


Zawodnicy pokrywają koszt dojazdu na Mistrzostwa do Czechowic-Dziedzic i z powrotem. 

Opłatę startową w wysokości 5,-zł /uczestnik należy wpłacić na konto:

ZHP Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice
Ul.Narutowicza 4 43-502 Czechowice-Dziedzice
Nr konta-B.Śl. K-ce O/Czechowice-Dziedzice
19 1050 1256 1000 0001 0263 5190
z dopiskiem: DSCZ XII MPCHŚL ZHP nazwa hufca

Wpłatę dokonuje się za całą reprezentację hufca! Organizator  nie przyjmuje wpłat na miejscu zawodów! Uwzględniane są jedynie przelewy bezpośrednio na konto bankowe!

Regulamin 2020 (wersja doc.) - pobierz
Regulamin 2020 (wersja pdf.) - pobierz

Lista zgłoszeniowa 2020 (wersja doc.) - pobierz
Karta startowa (wersja pdf.) - pobierz
Kartę startową przywozimy ze sobą na zawody wraz z listą zgłoszeniową (wersję drukowaną z podpisem składamy w biurze zawodów - elektroniczną dołączamy do zgłoszenia). 

UWAGA! Niepełne bądź niewłaściwe wypełniona KARTA JEST NIEWAŻNA I NIE UPRAWNIA DO STARTU W ZAWODACH. Właściwe wypełnioną kartę należy złożyć u organizatora w miejscu i czasie przez niego wskazanym. Złożone niewłaściwe karty, nie będą przyjmowane.

Poniżej będziemy publikować wykaz zgłoszonych ekip do udziału w Mistrzostwach wraz z ilością osób.

Zgłoszone ekipy:


SUMA: